Rao bán

31 Tính chất
Sắp xếp theo:
 • 97,000 VNĐ
 • 6,350 VNĐ/sq ft

Modern Apartment

 • 97,000 VNĐ
 • 6,350 VNĐ/sq ft
4936 N Broadway St, Chicago, IL 60640, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1560
  Sq Ft
7 năm trước
 • 967,000 VNĐ
 • 9,800 VNĐ/sq ft

Design place apartment

 • 967,000 VNĐ
 • 9,800 VNĐ/sq ft
Sackett St, Brooklyn, NY 07304, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3890
  Sq Ft
7 năm trước
 • 456,000 VNĐ
 • 2,900 VNĐ/sq ft

Ample studio at last floor

 • 456,000 VNĐ
 • 2,900 VNĐ/sq ft
Nassau St, New York, NY, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1560
  Sq Ft
7 năm trước
 • 890,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft

Small shop

 • 890,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft
Vesey St, New York, NY, USA
 • 1200
  Sq Ft
7 năm trước
 • 890,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft

Amazing home for family

 • 890,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft
501 Brickell Key Dr STE 400, Miami, FL 33131, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1450
  Sq Ft
7 năm trước
 • 758,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft

Family home for sale

 • 758,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft
4767 Lake Rd, Miami, FL 33137, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2150
  Sq Ft
7 năm trước
 • 3,550,000 VNĐ
 • 2,560 VNĐ/sq ft

Green house

 • 3,550,000 VNĐ
 • 2,560 VNĐ/sq ft
695 Buttonwood Ln, Miami, FL 33137, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 5400
  Sq Ft
7 năm trước
 • 7,599,000 VNĐ
 • 18,900 VNĐ/sq ft

Villa relaxing green view

 • 7,599,000 VNĐ
 • 18,900 VNĐ/sq ft
500 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2540
  Sq Ft
7 năm trước
 • 3,900,000 VNĐ
 • 17,500 VNĐ/sq ft

Villa with pool for sale

 • 3,900,000 VNĐ
 • 17,500 VNĐ/sq ft
3606 NW 5 Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3450
  Sq Ft
7 năm trước
 • 1,750,000 VNĐ
 • 7,500 VNĐ/sq ft

Villa for sale

 • 1,750,000 VNĐ
 • 7,500 VNĐ/sq ft
278 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 4100
  Sq Ft
7 năm trước

Compare listings

So sánh