Cho thuê

22 Tính chất
Sắp xếp theo:
 • 11,500 VNĐ/mo

Family home

 • 11,500 VNĐ/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 4300
  Sq Ft
7 năm trước
 • 12,000 VNĐ/mo

Modern studio

 • 12,000 VNĐ/mo
13555 S Wentworth Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3780
  Sq Ft
7 năm trước
 • 25,000 VNĐ/mo

Gorgeous villa

 • 25,000 VNĐ/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA
 • 6 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 4300
  Sq Ft
7 năm trước
 • 16,000 VNĐ/mo

Contemporary studio

 • 16,000 VNĐ/mo
1817 W 80th St, Chicago, IL 60620, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2700
  Sq Ft
7 năm trước
 • 1,600 VNĐ/mo

Comfortable apartment

 • 1,600 VNĐ/mo
Fulton St, Brooklyn, NY, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 4300
  Sq Ft
7 năm trước
 • 2,800 VNĐ/mo

Relaxing apartment

 • 2,800 VNĐ/mo
Marcy Ave, Brooklyn, NY, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2360
  Sq Ft
7 năm trước
 • 3,700 VNĐ/mo

Confortable apartment

 • 3,700 VNĐ/mo
Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1900
  Sq Ft
7 năm trước
 • 1,790 VNĐ/mo

Retail space

 • 1,790 VNĐ/mo
Grand St, New York, NY, USA
 • 1340
  Sq Ft
7 năm trước
 • 1,890 VNĐ/mo

Renovated kitchen apartment

 • 1,890 VNĐ/mo
NE 50th Terrace, Miami, FL 33137, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1320
  Sq Ft
7 năm trước
 • 3,750 VNĐ/mo

Modern loft apartment

 • 3,750 VNĐ/mo
2450 SW 1st St, Miami, FL 33135, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1678
  Sq Ft
7 năm trước

Compare listings

So sánh