Thương mại

13 Tính chất
Sắp xếp theo:
Đặc sắc
 • 1,900 VNĐ/mo

Modern office space

 • 1,900 VNĐ/mo
2208 Southwest Dr, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 1900
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 9,000 VNĐ/mo

Office in downtown

 • 9,000 VNĐ/mo
1417 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 3100
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 540,000 VNĐ
 • 3,700 VNĐ/sq ft

Renovated studio

 • 540,000 VNĐ
 • 3,700 VNĐ/sq ft
194 Mercer Street, 627 Broadway, New York, NY 10012, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1200
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 3,600 VNĐ/mo

Commercial central shop

 • 3,600 VNĐ/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA
 • 2350
  Sq Ft
7 năm trước
 • 570,000 VNĐ
 • 2,700 VNĐ/sq ft

Awesome studio

 • 570,000 VNĐ
 • 2,700 VNĐ/sq ft
1308 E 49th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3400
  Sq Ft
7 năm trước
 • 245,000 VNĐ
 • 1,800 VNĐ/sq ft

Ample renovated office

 • 245,000 VNĐ
 • 1,800 VNĐ/sq ft
5760 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 2100
  Sq Ft
7 năm trước
 • 250,000 VNĐ
 • 2,300 VNĐ/sq ft

Relaxing studio

 • 250,000 VNĐ
 • 2,300 VNĐ/sq ft
13701 S Stewart Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2700
  Sq Ft
7 năm trước
 • 12,000 VNĐ/mo

Modern studio

 • 12,000 VNĐ/mo
13555 S Wentworth Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3780
  Sq Ft
7 năm trước
 • 16,000 VNĐ/mo

Contemporary studio

 • 16,000 VNĐ/mo
1817 W 80th St, Chicago, IL 60620, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2700
  Sq Ft
7 năm trước
 • 967,000 VNĐ
 • 9,800 VNĐ/sq ft

Design place apartment

 • 967,000 VNĐ
 • 9,800 VNĐ/sq ft
Sackett St, Brooklyn, NY 07304, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3890
  Sq Ft
7 năm trước

Compare listings

So sánh