Nhà biệt thư

10 Tính chất
Sắp xếp theo:
Đặc sắc
 • 990,000 VNĐ
 • 5,400 VNĐ/sq ft

Villa with pool

 • 990,000 VNĐ
 • 5,400 VNĐ/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3410
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 1,599,000 VNĐ
 • 15,000 VNĐ/sq ft

Equestrian Villa

 • 1,599,000 VNĐ
 • 15,000 VNĐ/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1200
  Sq Ft
7 năm trước
 • 990,000 VNĐ
 • 6,000 VNĐ/sq ft

Gorgeous villa bay view

 • 990,000 VNĐ
 • 6,000 VNĐ/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2150
  Sq Ft
7 năm trước
 • 880,000 VNĐ
 • 6,700 VNĐ/sq ft

Gorgeous villa for sale

 • 880,000 VNĐ
 • 6,700 VNĐ/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 5280
  Sq Ft
7 năm trước
 • 990,000 VNĐ
 • 31,000 VNĐ/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990,000 VNĐ
 • 31,000 VNĐ/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2200
  Sq Ft
7 năm trước
 • 25,000 VNĐ/mo

Gorgeous villa

 • 25,000 VNĐ/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA
 • 6 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 4300
  Sq Ft
7 năm trước
 • 7,599,000 VNĐ
 • 18,900 VNĐ/sq ft

Villa relaxing green view

 • 7,599,000 VNĐ
 • 18,900 VNĐ/sq ft
500 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2540
  Sq Ft
7 năm trước
 • 3,900,000 VNĐ
 • 17,500 VNĐ/sq ft

Villa with pool for sale

 • 3,900,000 VNĐ
 • 17,500 VNĐ/sq ft
3606 NW 5 Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3450
  Sq Ft
7 năm trước
 • 1,750,000 VNĐ
 • 7,500 VNĐ/sq ft

Villa for sale

 • 1,750,000 VNĐ
 • 7,500 VNĐ/sq ft
278 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 4100
  Sq Ft
7 năm trước
 • 3,700,000 VNĐ
 • 9,900 VNĐ/sq ft

Historic villa

 • 3,700,000 VNĐ
 • 9,900 VNĐ/sq ft
3401 NW 7th Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2170
  Sq Ft
7 năm trước

Compare listings

So sánh