Cửa hàng

3 Tính chất
Sắp xếp theo:
Đặc sắc
 • 3,600 VNĐ/mo

Commercial central shop

 • 3,600 VNĐ/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA
 • 2350
  Sq Ft
6 năm trước
 • 1,790 VNĐ/mo

Retail space

 • 1,790 VNĐ/mo
Grand St, New York, NY, USA
 • 1340
  Sq Ft
6 năm trước
 • 890,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft

Small shop

 • 890,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft
Vesey St, New York, NY, USA
 • 1200
  Sq Ft
6 năm trước

Compare listings

So sánh