Nhà ở

17 Tính chất
Sắp xếp theo:
 • 1,600 VNĐ/mo

Comfortable apartment

 • 1,600 VNĐ/mo
Fulton St, Brooklyn, NY, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 4300
  Sq Ft
6 năm trước
 • 2,800 VNĐ/mo

Relaxing apartment

 • 2,800 VNĐ/mo
Marcy Ave, Brooklyn, NY, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2360
  Sq Ft
6 năm trước
 • 3,700 VNĐ/mo

Confortable apartment

 • 3,700 VNĐ/mo
Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1900
  Sq Ft
6 năm trước
 • 1,890 VNĐ/mo

Renovated kitchen apartment

 • 1,890 VNĐ/mo
NE 50th Terrace, Miami, FL 33137, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1320
  Sq Ft
6 năm trước
 • 3,750 VNĐ/mo

Modern loft apartment

 • 3,750 VNĐ/mo
2450 SW 1st St, Miami, FL 33135, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1678
  Sq Ft
6 năm trước
 • 3,500 VNĐ/mo

Green view design

 • 3,500 VNĐ/mo
621 Beacom Blvd, Miami, FL 33135, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1760
  Sq Ft
6 năm trước
 • 5,600 VNĐ/mo

Complex

 • 5,600 VNĐ/mo
2195 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3450
  Sq Ft
6 năm trước

Compare listings

So sánh