Chicago

12 Tính chất
Sắp xếp theo:
Đặc sắc
 • 11,000 VNĐ/mo

New apartment nice view

 • 11,000 VNĐ/mo
8100 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1789
  Sq Ft
7 năm trước
 • 450,000 VNĐ
 • 2,800 VNĐ/sq ft

Modern apartment

 • 450,000 VNĐ
 • 2,800 VNĐ/sq ft
4885 N Francisco Ave, Chicago, IL 60625, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2149
  Sq Ft
7 năm trước
 • 11,500 VNĐ/mo

Family home

 • 11,500 VNĐ/mo
3047 W Argyle St, Chicago, IL 60625, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 4300
  Sq Ft
7 năm trước
 • 250,000 VNĐ
 • 2,300 VNĐ/sq ft

Relaxing studio

 • 250,000 VNĐ
 • 2,300 VNĐ/sq ft
13701 S Stewart Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2700
  Sq Ft
7 năm trước
 • 12,000 VNĐ/mo

Modern studio

 • 12,000 VNĐ/mo
13555 S Wentworth Ave, Riverdale, IL 60827, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3780
  Sq Ft
7 năm trước
 • 990,000 VNĐ
 • 31,000 VNĐ/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990,000 VNĐ
 • 31,000 VNĐ/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2200
  Sq Ft
7 năm trước
 • 25,000 VNĐ/mo

Gorgeous villa

 • 25,000 VNĐ/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA
 • 6 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 4300
  Sq Ft
7 năm trước
 • 550,000 VNĐ
 • 2,300 VNĐ/sq ft

Comfortable family home

 • 550,000 VNĐ
 • 2,300 VNĐ/sq ft
1345 W Argyle St, Chicago, IL 60640, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2760
  Sq Ft
7 năm trước
 • 670,000 VNĐ
 • 6,500 VNĐ/sq ft

Equestrian family home

 • 670,000 VNĐ
 • 6,500 VNĐ/sq ft
4746 N Racine Ave, Chicago, IL 60640, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1200
  Sq Ft
7 năm trước
 • 16,000 VNĐ/mo

Contemporary studio

 • 16,000 VNĐ/mo
1817 W 80th St, Chicago, IL 60620, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2700
  Sq Ft
7 năm trước

Compare listings

So sánh