Tủ lạnh

48 Tính chất
Sắp xếp theo:
Đặc sắc
 • 1,900 VNĐ/mo

Modern office space

 • 1,900 VNĐ/mo
2208 Southwest Dr, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 1900
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 990,000 VNĐ
 • 5,400 VNĐ/sq ft

Villa with pool

 • 990,000 VNĐ
 • 5,400 VNĐ/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3410
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 9,000 VNĐ/mo

Office in downtown

 • 9,000 VNĐ/mo
1417 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026, USA
 • 3100
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 11,000 VNĐ/mo

New apartment nice view

 • 11,000 VNĐ/mo
8100 S Ashland Ave, Chicago, IL 60620, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1789
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 876,000 VNĐ
 • 7,600 VNĐ/sq ft

Design apartment

 • 876,000 VNĐ
 • 7,600 VNĐ/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2560
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 3,600 VNĐ/mo

Commercial central shop

 • 3,600 VNĐ/mo
Marcy Av, Brooklyn, NY 11211, USA
 • 2350
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 590,000 VNĐ
 • 3,500 VNĐ/sq ft

Guaranteed modern home

 • 590,000 VNĐ
 • 3,500 VNĐ/sq ft
905 Brickell Bay Dr, Miami, FL 33131, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3410
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 459,000 VNĐ
 • 2,560 VNĐ/sq ft

New home for sale

 • 459,000 VNĐ
 • 2,560 VNĐ/sq ft
100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1200
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 4,500 VNĐ/mo

Light and modern apartment

 • 4,500 VNĐ/mo
2436 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1200
  Sq Ft
7 năm trước
Đặc sắc
 • 1,599,000 VNĐ
 • 15,000 VNĐ/sq ft

Equestrian Villa

 • 1,599,000 VNĐ
 • 15,000 VNĐ/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA
 • 4 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1200
  Sq Ft
7 năm trước

Compare listings

So sánh