Phòng Gym

42 Tính chất
Sắp xếp theo:
 • 3,700 VNĐ/mo

Confortable apartment

 • 3,700 VNĐ/mo
Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1900
  Sq Ft
6 năm trước
 • 890,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft

Amazing home for family

 • 890,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft
501 Brickell Key Dr STE 400, Miami, FL 33131, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1450
  Sq Ft
7 năm trước
 • 758,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft

Family home for sale

 • 758,000 VNĐ
 • 3,690 VNĐ/sq ft
4767 Lake Rd, Miami, FL 33137, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2150
  Sq Ft
7 năm trước
 • 3,550,000 VNĐ
 • 2,560 VNĐ/sq ft

Green house

 • 3,550,000 VNĐ
 • 2,560 VNĐ/sq ft
695 Buttonwood Ln, Miami, FL 33137, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 5400
  Sq Ft
7 năm trước
 • 1,890 VNĐ/mo

Renovated kitchen apartment

 • 1,890 VNĐ/mo
NE 50th Terrace, Miami, FL 33137, USA
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1320
  Sq Ft
7 năm trước
 • 3,750 VNĐ/mo

Modern loft apartment

 • 3,750 VNĐ/mo
2450 SW 1st St, Miami, FL 33135, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1678
  Sq Ft
7 năm trước
 • 3,500 VNĐ/mo

Green view design

 • 3,500 VNĐ/mo
621 Beacom Blvd, Miami, FL 33135, USA
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Phòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 1760
  Sq Ft
7 năm trước
 • 5,600 VNĐ/mo

Complex

 • 5,600 VNĐ/mo
2195 SW 8th St, Miami, FL 33135, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 3 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3450
  Sq Ft
7 năm trước
 • 7,599,000 VNĐ
 • 18,900 VNĐ/sq ft

Villa relaxing green view

 • 7,599,000 VNĐ
 • 18,900 VNĐ/sq ft
500 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 2540
  Sq Ft
7 năm trước
 • 3,900,000 VNĐ
 • 17,500 VNĐ/sq ft

Villa with pool for sale

 • 3,900,000 VNĐ
 • 17,500 VNĐ/sq ft
3606 NW 5 Ave, Miami, FL 33127, USA
 • 5 Phòng ngủ
 • 2 Phuòng tắm
 • 1 Nhà để xe
 • 3450
  Sq Ft
7 năm trước

Compare listings

So sánh